ĐÀO TẠO

Dịch vụ đào tạo thuế LONG VIỆT

Giám đốc sẽ bớt ‘nặng đầu’ về thuế chỉ với 2 tuần Doanh nghiệp có một định nghĩa rất riêng về thuế, đó là, “Thuế vừa là chi phí vừa là pháp luật”. Theo lẽ thường, một khi đã là chi phí thì phải tìm cách tiết kiệm (kể cả đó là chi phí thuế) […]

22/11/2018

Liên hệ
0912326827