Tất cả câu hỏi

Giá tính thuế GTGT được xác định như thế nào?

Chào chị Hiền Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Thông tư mới nhất về giao dịch liên kết là gì vậy

Chào anh Trung Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Hình thức quan hệ giao dịch liên kết

Chào chị mai Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế là gì

Chào chị Hồng Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Những trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào là gì?

Chào anh Hoàng Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Thuế GTGT được xác định bằng giá tính thuế và thuế suất (không chịu thuế, không phải kê khai, tính nộp, chịu thuế 0%, 5%, 10%). Vậy Giá tính thuế được xác định như thế nào?

Chào anh Minh Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

A/C cho hỏi thông tư mới nhất về giao dịch liên kết hiện này đang áp dụng là gì vậy. Em cảm ơn!

Chào anh Nhật Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Trong hộ trợ kê khai hình thức giao dịch liên kết A, B, C, D, E, F là như thế nào

Chào anh Cầu, Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh,Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản 2, […]

22/10/2018

Liên hệ
0912326827