Dịch vụ hóa đơn điện tử

Dịch vụ Hóa đơn điện tử

Dịch vụ Hóa đơn điện tử là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Lợi ích dịch vụ Tiết kiệm chi phí In […]

22/10/2018

Liên hệ
0912326827